Thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ bạch đàn tại công ty lâm nghiệp Tân Phong

Thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ bạch đàn tại công ty lâm nghiệp Tân Phong

Tổng công ty Giấy Việt Nam, Công ty lâm nghiệp Tân Phong thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ bạch đàn (cây đứng) như sau:

1. Nội dung mời quan tâm, chào hàng:

Chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Tân Phong

Địa chỉ: Thôn 20, xã Đức Ninh, Hàm Yên, Tuyên Quang

* Gói số 2:

Diện tích trồng: 7,6 ha

Diện tích khai thác: 7,35 ha

Khối lượng gỗ: 218 m3

+) Giá khởi điểm gỗ: 699.188 đồng/m3

+) Giá trị gỗ: 152.422.995 đồng

+) Khối lượng củi: 30,5 Ster

+) Đơn giá củi: 10.000 đồng/ster.

+) Giá trị: 305.000 đồng

+) Tổng giá trị gỗ + Củi: 152.727.995 đồng

+) Tiền đặt cọc 10% giá trị tài sản: 16.000.000 đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng: Bắt đầu từ ngày bàn giao tài sản, kết thúc trước ngày 30 tháng 12 năm 2024.

2. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng.

3. Thời gian đăng ký và nộp h:

Từ ngày 13 tháng 6 năm 2024 đến 16 giờ 00 ngày19 tháng 6 năm 2024

Hồ sơ gồm:

– Đơn xin tham gia chào giá tiêu thụ gỗ

– Đối với tổ chức: Cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng (bản phô tô công chứng).

Đối với cá nhân: Cung cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản phô tô công chứng).

– Phiếu thu tiền cọc;

– Phiếu thu tiền mua hồ sơ;

– Phiếu trả giá (để trong phong bì niêm phong)

– Hồ sơ nộp tại: Công ty lâm nghiệp Tân Phong.

4. Địa điểm và thời gian tổ chức lựa chọn đối tác tiêu thụ:

4.1) Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền đặt cọc

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Tân Phong

Địa chỉ: Thôn 20, xã Đức Ninh, Hàm Yên, Tuyên Quang

Thời gian: Trước 16h00 ngày 19 tháng 6 năm 2024

4.2) Thời gian tổ chức lựa chọn:

Thời gian: Sau ngày hết hạn nộp hồ sơ 01 ngày.

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệpTân Phong

Địa chỉ: Thôn 20, xã Đức Ninh, Hàm Yên, Tuyên Quang

5. Ký kết hợp đồng:

Căn cứ Biên bản mở hồ sơ quan tâm chào giá của đối tác, người đứng đầu công ty lâm nghiệp Tân Phong tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản với đối tác theo quy định tại Giấy ủy quyền.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Công ty lâm nghiệp Tân Phong.Điện thoại liên hệ: 0979074000./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons