Thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Keo NLG tại Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng

Thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Keo NLG tại Công ty Lâm nghiệp Đoan Hùng

Công ty lâm nghiệp Đoan HùngTổng công ty Giấy Việt Nam thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ Bạch đàn nguyên liệu như sau:

  1. Nội dung mời quan tâm, chào hàng:

Chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Đoan Hùng.

Địa chỉ: Đội 1, đội 7 Công ty lâm nghiệp Đoan Hùng như sau:

+ Diện tích khai thác: 10,7 ha

+ Khối lượng gỗ: 323,9 m3; Củi: 82,1 Ster.

+ Giá khởi điểm: 658.880đ/m3 gỗ các loại; giá ấn định 10.000đ/ste củi.

Tổng tiền: 214.232.232đ (Hai trăm mười bốn triệu, hai trăm ba hai nghìn, hai trăm ba hai đồng)

+ Tiền đặt cọc: 10% giá trị tài sản của gói tương ứng 22.000.000 đồng. (Hai mươi hai triệu đồng)

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng.

  1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:

Từ ngày 20/12/2023 đến 16h30 ngày 25/12/2023

Hồ sơ gồm:

– Đơn chào giá tiêu thụ gỗ (để trong phong bì niêm phong).

– Đối với tổ chức: Cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng (bản phô tô công chứng).

– Đối với cá nhân: Cung cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản phô tô công chứng).

– Nộp tiền đặt cọc: Bằng tiền mặt tại phòng TCKT Công ty hoặc chuyển khoản đến Công ty lâm nghiệp Đoan Hùng: Tài khoản số: 42810000058370 – Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hùng Vương – Phòng GD Đoan Hùng hoặc Tài khoản số: 2710201000054 – tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh Đoan Hùng.

– Hồ sơ nộp tại: Phòng TCHC – Công ty lâm nghiệp Đoan Hùng

  1. Địa điểm và thời gian tổ chức lựa chọn đối tác tiêu thụ:

4.1.  Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền đặt cọc:

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Đoan Hùng.

Địa chỉ: Khu Phúc Đình, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Thời gian: trước 16h30 ngày 25/12/2023.

4.2. Thời gian tổ chức lựa chọn:

Thời gian: Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 26/12/2023.

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Đoan Hùng

Địa chỉ: Khu Phúc Đình, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

  1. Ký kết hợp đồng:

Căn cứ Biên bản mở hồ sơ quan tâm chào giá của đối tác, người đứng đầu Công ty lâm nghiệp tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản với đối tác theo quy định tại Giấy ủy quyền.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ bà Lê Thị Chi, Phó Giám đốc Công ty lâm nghiệp Đoan Hùng (ĐT 0977.344424), bà Vũ Thị Thùy – Trưởng phòng TCHC (ĐT: 0981.964112)Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons