Thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Keo NLG tại công ty lâm nghiệp Hàm Yên

Thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Keo NLG tại công ty lâm nghiệp Hàm Yên

Tổng công ty Giấy Việt Nam thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ keo NLG như sau:

  1. Nội dung mời quan tâm, chào hàng:

Chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Hàm Yên:

* Gói số 11:

          – Diện tích trồng: 66,2 ha

          – Diện tích khai thác: 52,6 ha

          – Khối lượng gỗ: 2.568,5 m³;

          – Giá trị:  1.931.083.061 đồng

          Đơn giá gỗ khởi điểm bình quân:751.833 đồng/m3.

          – Khối lượng củi: 288,9 Ster;       

          – Đơn giá củi bán ấn định 10.000 đồng/ster.

          – Giá trị: 2.889.000  đồng

          – Tổng giá trị gỗ + Củi: 1.933.972.061 đồng

          – Tiền đặt cọc tối thiểu là: 10% giá trị tài sản của gói số 10 tương ứng với số tiền  200.000.000 đồng.

          – Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng đến hết ngày 20/12/2024.

(Có biểu chi tiết lô khoảnh kèm theo)

  1. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia tiêu thụ gỗ keo NLG.

  1. Thời gian đăng ký nộp hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ :

Địa điểm phát hành Hồ sơ tại và nộp hồ sơ tại: Công ty lâm nghiệp Hàm Yên thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam – Tổ Dân Phố Tân Quang, Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang:

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 18 tháng 12 năm 2023 đến 16h30  ngày 25 tháng 12 năm 2023.

          * Hồ sơ khách hàng nộp gồm có:

  1. Đơn chào giá mua gỗ Keo NLG cây đứng

2.Đối với tổ chức phải có giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng (bản phô tô công chứng).

– Đối với cá nhân: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản phô tô công chứng).

  1. Phiếu thu tiền cọc;

4 Phiếu trả giá.

Được niêm phong trong phong bì.

  1. Địa điểm và thời gian tổ chức lựa chọn đối tác tiêu thụ và thời gian thanh toán:

– Thời gian lựa chọn sau ngày hết hạn hồ sơ 01 ngày.

– Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệp Hàm Yên thuộc Tổng công ty Giấy Việt Nam.

– Địa chỉ: Tổ Dân Phố Tân Quang, Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

– Thời gian thanh toán: Trong vòng 10 ngày (làm việc) kể từ ngày khách hàng mua được tài sản phải đến ký kết hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng đã được ký kết, bên mua được tài sản phải thanh toán đủ 100% số tiền trong hợp đồng vào tài khoản của Tổng Công ty. Trong vòng 5 ngày (làm việc) kể từ ngày khách hàng mua được tài sản thanh toán đủ 100% số tiền trong hợp đồng Công ty có rừng sẽ tiến hành bàn giao rừng cho bên mua tài sản theo từng lô/khoảnh để bên mua tự quản lý và tự bảo quản sản phẩm, chủ động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ.

  1. Ký kết hợp đồng

Căn cứ Biên bản mở hồ sơ quan tâm chào giá của đối tác, người đứng đầu công ty lâm nghiệp tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản với đối tác theo quy định tại Giấy ủy quyền.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Công ty lâm nghiệp Hàm Yên. Điện thoại liên hệ 0985.983.909./.Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons