Thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Keo NLG tại công ty lâm nghiệp Thanh Hoà

Thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng Gỗ Keo NLG tại công ty lâm nghiệp Thanh Hoà

Công ty Lâm Nghiệp Thanh Hoà thông báo về việc mời quan tâm, chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứngnhư sau:

1.Nội dung mời quan tâm, chào hàng:

Chào hàng tiêu thụ gỗ cây đứng tại Công ty lâm nghiệp Thanh Hoà

Địa chỉ: Khu 7 TT H Hoà huyện H Hoà tỉnhPhú Th như sau:

Gói số 1:

+ Diện tích khai thác: 5,9ha

+ Khối lượng gỗ: 108,9 m3; Củi: 9,9Ster.

+ Giá khởi điểm: 845.331đ

+ Tiền đặt cọc: 10% giá trị tài sản của gói số 1 tương đương: 9.300.000đồng.

2. Đối tượng đăng ký:

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng.

3. Thời gian đăng ký và nộp h:

Từ ngày 22 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 28 tháng 12 năm 2023

Hồ sơ gồm:

– Đơn chào giá tiêu thụ gỗ (để trong phong bì niêm phong).

– Đối với tổ chức: Cung cấp giấy phép đăng ký kinh doanh tham gia tiêu thụ gỗ cây đứng (bản phô tô công chứng).

Đối với cá nhân: Cung cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản phô tô công chứng).

– Nộp tiền đặt cọc: 9.300.000 đồng

– Hồ sơ nộp tại: Công ty lâm nghiệp Thanh Hoà

4. Địa điểm và thời gian tổ chức lựa chọn đối tác tiêu thụ:

4.1) Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ và nộp tiền đặt cọc

Văn phòng Công ty lâm nghiệp Thanh Hoà

Địa chỉ: Khu 7 TT H Hoà huyện H Hoà tỉnhPhú Th

Thời gian: Trước 16h30 ngày 28 tháng 12 năm 2023

4.2) Thời gian tổ chức lựa chọn

Thời gian: 8h ngày 29 tháng 12 năm 2023

Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty lâm nghiệpThanh .

Địa chỉ: Khu 7 TT H Hoà huyện H Hoà tỉnhPhú Th

5. Ký kết hợp đồng

Căn cứ Biên bản mở hồ sơ quan tâm chào giá của đối tác, người đứng đầu công ty lâm nghiệp tổ chức ký Hợp đồng mua bán tài sản với đối tác theo quy định.

Mọi thông tin cụ thể chi tiết liên hệ: Nguyễn Anh Tuấn, Ph trách Công ty lâm nghiệp Thanh Hoà.Điện thoại liên hệ: 0983181247Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons