Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Thực hiện Kế hoạch số 814/KH-GVN.PT ngày 22/4/2021 của Tổng công ty Giấy Việt Nam về việc hợp tác đào tạo giữa Tổng công ty Giấy Việt Nam và Trường Cao đẳng Công Thương Phú Thọ; Tổng công ty Giấy Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng lao động vào làm việc tại Nhà máy Giấy, Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Chi tiết xem tại đây 2646_TB_GVN.PTShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons