Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 7/2022

Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 7/2022

Theo số liệu công bố của Hội đồng Sản phẩm Giấy và Bột giấy (PPPC), tồn kho bột giấy hóa học thương phẩm toàn cầu của nhà sản xuất trong tháng 7/2022 đã tăng hai ngày, đạt 42 ngày  cung cấp và có xu hướng tiếp tục tăng.

Tồn kho bột giấy hóa học thương phẩm toàn cầu của các nhà sản xuất đã tăng  lên 42 ngày cung cấp trong tháng 7/2022, khối lượng bột xuất bán tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Cũng theo số liệu của Hội đồng sản phẩm Giấy và Bột giấy, tháng 7/2022 tồn kho của nhà sản xuất bột giấy kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) toàn cầu đã tăng lên 42 ngày cung cấp, tăng 2 ngày so với tháng 6/2022.

Tồn kho bột giấy kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) đã tăng lên 43 ngày cung cấp tăng 3 ngày. Tiêu thụ bột giấy toàn cầu trong tháng 7 đạt 4,236 triệu tấn, tăng 3,6% so với mức 4,086 triệu tấn cùng kỳ năm 2021, tuy nhiên lại giảm 8% so với mức 4,602 triệu tấn của tháng 6/2022.

Nguyên nhân tiêu thụ giảm so với tháng trước được cho là do nhu cầu tại các thị trường như Trung Quốc, Tây Âu và Bắc Mỹ giảm.

Tiêu thụ BSK toàn cầu trong tháng 7 giảm 2,1% đạt còn 1,852 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước, nhưng tăng 2,1% so với tháng 6/2022, ở mức 1,814 triệu tấn.

Tiêu thụ BHK ở mức 2,205 triệu tấn, tăng 8,5% so với mức 2.032 triệu tấn cùng kỳ năm 2021, nhưng giảm 14,1% so với tháng 6/2022, đạt mức 2,567 triệu tấn.

Tỷ lệ tiêu thụ trên công suất toàn cầu trong tháng 7 chỉ đạt 82%, đã giảm 10 điểm phần trăm so với tỷ lệ 92% trong tháng 6 và thấp hơn một điểm phần trăm ở mức 83%.

Thống kê thị trường bột giấy hóa học toàn cầu đại diện cho 82% công suất toàn cầu, gồm dữ liệu từ 17 nước có sản xuất. Trong đó đã loại bỏ số liệu thống kê về bột giấy kraft từ ba quốc gia Maroc, Na Uy và Swaziland do các nhà máy tại đây đã dừng vĩnh viễn vào năm 2014. Tuy nhiên số liệu về bột hóa nhiệt cơ từ Na Uy vẫn được thống kê./.

Theo PPPCShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons