Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 9/2020

Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 9/2020

Trong tháng 9/2020, tiêu thụ của bột giấy trên toàn cầu tăng lên 4,802 triệu tấn, tồn kho giảm xuống còn 42 ngày cung cấp, tỷ lệ tiêu thụ trên công suất tăng lên 100%.

Theo số liệu báo cáo của Hội đồng sản phẩm Giấy và Bột giấy toàn cầu, trong tháng 9/2020, tiêu thụ bột giấy toàn cầu đạt 4,802 triệu tấn, tăng 9,4% so với 4,391 triệu tấn trong tháng 8 và cơ bản không thay đổi so với cùng kỳ năm 2019, ở mức 4,803 triệu tấn.

Tỷ lệ tiêu thụ trên công suất đã đạt mốc 100% trong tháng 9, tăng so với 89% trong tháng 8.

Tiêu thụ bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) tăng từ 1,982 triệu tấn trong tháng 8 lên 2,029 triệu tấn trong tháng 9. Trong khi đó, tiêu thụ bột giấy kraft gỗ cứng (BHK) cũng tăng từ 2,256 triệu tấn trong tháng 8 lên mức 2,620 triệu tấn trong tháng 9.

Tồn kho của nhà sản xuất toàn cầu giảm xuống còn 42 ngày cung cấp trong tháng 9 (42 ngày đối với BSK và 43 ngày đối với BHK), thấp hơn mức tồn kho tháng 9/2019 6 ngày./.

Theo VPPAShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons