Thống kê tiêu thụ giấy SC, CMR, UMR tại Châu Âu

Thống kê tiêu thụ giấy SC, CMR, UMR tại Châu Âu

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất giấy in Châu Âu EURO-GRAPH, tại Châu Âu, tổng tiêu thụ đối với giấy in báo, giấy cán láng (SC), giấy in bột cơ học dạng cuộn có tráng (CMR) và không tráng (UMR) giảm mạnh trong tháng 6/2020.

Tổng tiêu thụ giấy cán láng (SC) tại châu Âu giảm 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 179.000 tấn. Trong đó, trong EU giảm 12,8%, xuống 165.000 tấn và ngoài EU giảm mạnh 62,6%, xuống 14.000 tấn.

Tổng tiêu thụ giấy không tráng (CMR) tại châu Âu giảm mạnh 39,3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 253.000 tấn. Trong đó, trong EU giảm 29,0%, xuống còn 203.000 tấn, ngoài EU giảm 62,0%, xuống 49.000 tấn.

Tổng tiêu thụ giấy in từ bột cơ học không tráng dạng cuộn (UMR) tại châu Âu giảm 10,3% so với năm ngoái, xuống còn 142.000 tấn. Trong đó, tiêu thụ trong EU giảm 7,5%, xuống 113.000 tấn và ngoài EU giảm 19,9%, xuống còn 29.000 tấn.

Theo VPPAShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons