Tư vấn về công nghệ giấy

Tư vấn về công nghệ giấy

Tổng công ty Giấy Việt Nam cung cấp các dịch vụ trong các lĩnh vực: Lâm nghiệp, kỹ thuật công nghệ sản xuất giấy.

 

Liên hệ:

VIỆN NGHIÊN CỨU CÂY NGUYÊN LIỆU GIẤY

Địa chỉ: Xã Phù Ninh – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ.

VIỆN CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ XENLUYLO

Địa chỉ: 59, Vũ Trọng Phụng, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84-4) 38 581 072  (84-4) 38 581 072Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons