Thông báo tuyển dụng nhân viên phát triển hệ thống phân phối sản phẩm

Thông báo tuyển dụng nhân viên phát triển hệ thống phân phối sản phẩm

Tổng công ty Giấy Việt Nam có nhu cầu tuyển lao động cho phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm giấy photocopy.

Vui lòng xem chi tiết tại đây

 

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons