VINAPACO chia sẻ cùng địa phương quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19

VINAPACO chia sẻ cùng địa phương quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị đồng thời huy động nhiều nguồn lực tích cực ủng hộ lực lượng tuyến đầu đang tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa tỉnh Phú Thọ, đặc biệt huyện Phù Ninh. Ngày 28/10/2021, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã hỗ trợ 100 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thị trấn Phong Châu, xã Phù Ninh và xã An Đạo.

Thay mặt lãnh đạo TCT, đồng chí Ngô Thị Thu Hằng Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty chia sẻ: “Tổng công ty Giấy Việt Nam là doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Phù Ninh, phần lớn người lao động của Tổng công ty cư trú tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại thời điểm chính quyền và toàn dân đang gồng mình quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19, Tổng công ty Giấy Việt Nam muốn góp một phần sẻ chia với lực lượng tuyến đầumong các đồng chí luôn an lành, sức khỏe, vững tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Đồng chí Ngô Thị Thu Hằng – Chủ tịch Công đoàn TCT chia sẻ tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thị trấn Phong Châu

Đồng chí Lê Thành Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Phong Châu trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổng công ty Giấy Việt Nam đã ủng hộ địa phương kịp thời trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đó là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh, động lực để địa phương quyết tâm đẩy lùi đại dịch. Đồng chí cũng gửi lời chúc Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV, người lao động Tổng công ty Giấy Việt Nam tiếp tục cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh đồng thời đạt được các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Lê Thành Sơn – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Phong Châu gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TCT Giấy Việt Nam

TCT Giấy Việt Nam ủng hộ UBND thị trấn Phong Châu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đại diện UBND xã Phù Ninh chia sẻ những khó khăn trong công tác khoanh vùng, dập dịch tại xã

VINAPACO ủng hộ chính quyền và nhân dân địa phương xã Phù Ninh

UBND xã An Đạo tiếp nhận hỗ trợ từ VINAPACO

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã An Đạo cho biết về tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn

CTVShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons