Vinapaco: Công bố thông tin về việc thay đổi nhân viên quản lý

Vinapaco: Công bố thông tin về việc thay đổi nhân viên quản lý

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng thông báo:

1. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam về nghỉ chế độ từ ngày 01/8/2017, công việc của ông Nguyễn Văn Ngọc được bàn giao cho ông Nguyễn Quế Sơn, Thành viên HĐTV Tổng công ty Giấy Việt Nam.

2. Ông Hoàng Văn Vượng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam về nghỉ chế độ từ ngày 01/7/2017. Tổng công ty Giấy Việt Nam đã bổ nhiệm ông Mạc Mạnh Đang giữ chức Phó tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam (Thay ông Hoàng Văn Vượng).

 

Tải vềFile đính kèm
  1. cv-196-cong-bo-thong-tin-bat-thuong


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons