VINAPACO đồng hành cùng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023”

VINAPACO đồng hành cùng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023”

Ngày 10/4/2023, Tổng công ty Giấy Việt Nam tham dự Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023” do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Ninh tổ chức với sự tham gia của các đơn vị, trường học tại các xã, thị trấn thuộc huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 được tổ chức diễn ra từ ngày 02/10 đến ngày 08/10/2023 với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số” nhằm nâng cao nhận thức, đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng của người dân về năng lực tự học trong kỷ nguyên số; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số, góp phần triển khai thành công Phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 đã mở ra cho cộng đồng cơ hội để tiếp cận tri thức, cơ hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời mọi lúc, mọi nơi, mở rộng không gian, thời gian, phương pháp hình thức học tập mới.

Tại Lễ phát động, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tài trợ cho chương trình sản phẩm giấy A4 và vở học sinh mang thương hiệu Giấy Bãi Bằng (tổng giá trị tương đương 180 triệu đồng). Với mong muốn phát huy sứ mệnh “Nhịp cầu tri thức Việt”, Giấy Bãi Bằng sẽ luôn tiếp tục đồng hành cùng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023” trên mọi miền Tổ quốc.

Tổng công ty Giấy Việt Nam trao tài trợ tại Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023”

TrTShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons