Vinapaco: Hỗ trợ giảm nghèo theo tinh thần Nghị quyết 30A của Chính phủ.

Vinapaco: Hỗ trợ giảm nghèo theo tinh thần Nghị quyết 30A của Chính phủ.

Từ khi thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ – CP của Chính phủ đến nay, Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ Hoàng Su Phì như: tặng giấy Ram, vở viết cho giáo viên, học sinh và văn phòng cơ quan huyện, xây dựng nhà bán trú học sinh tại xã Sán Sả Hồ và xã Đản Ván, xóa nhà tạm, hỗ trợ nâng cấp đài PTTH huyện, tặng ô tô cứu thương và thiết bị y tể,… Cùng với huyện Bắc Yên (Sơn La), huyện Hoàng Su Phì là một trong hai huyện được Tổng công ty Giấy Việt Nam hỗ trợ giảm nghèo theo tinh thần Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Ngày 13/4/2019 tại thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su phì, Lễ khởi công công trình tường rào trường mầm non thị trấn Quang Vinh,huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang do Tổng công ty Giấy Việt Nam tài trợ đã mang niềm vui mừng hân hoan cho thầy và trò Trường mầm non thị trấn Quang Vinh.

Ông Nguyễn Việt Đức – TGĐ Tổng công ty Giấy cùng đại diện lãnh đạo trị trấn Quang Vinh  tại lễ khởi công công trình

VPBB

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons