VINAPACO tham gia Hội trại Doanh nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng năm 2019

VINAPACO tham gia Hội trại Doanh nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng năm 2019

Hội trại Doanh nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng được tổ chức từ ngày 5/4 đến 14/4/2019 tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ. Tổng công  ty Giấy Việt Nam là một trong các đơn vị sản xuất trên địa bàn  tham gia quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tại Hội trại.

Là đơn vị sản xuất giấy in, giấy viết lớn nhất trong nước, Tổng công ty Giấy Việt Nam tham dự Hội trại Doanh nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng năm 2019. Gian trại của Tổng công ty trưng bày, giới thiệu các sản phẩm giấy in, giấy copy, vở học sinh thương hiệu Giấy Bãi Bằng và các sản phẩm giấy Tissue của Công ty giấy Tissue Sông Đuống…

Một số hình ảnh sản phẩm trưng bày tại Hội trại của Vinapaco

Lãnh đạo Tỉnh Ủy, UBND Tỉnh đến thăm Trại trưnng bày sản phẩm của Vinapaco.

ĐTN

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons