VINAPACO: Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký cán bộ

VINAPACO: Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký cán bộ

Tổng công ty Giấy Việt Nam trân trọng thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của đồng chí Lê Công Hoàng – Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam tới các đơn vị biết để thuận tiện liên hệ công tác.

Chi tiết xem tại đây 2189_TB_GVN.PTShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons