Xuất khẩu giấy và sản phẩm giảm trở lại sau 4 tháng tăng liên tiếp

Xuất khẩu giấy và sản phẩm giảm trở lại sau 4 tháng tăng liên tiếp

Thị trường XK

11T2017 (USD)

11T2016 (USD)

So sánh (%)

Tổng

673.449.853

458.448.495

46,90

Trung Quốc

105.710.430

3.840.893

2.652,24

Mỹ

80.600.653

81.010.982

-0,51

Nhật Bản

79.976.369

81.963.306

-2,42

Đài Loan

78.528.505

75.019.778

4,68

Campuchia

48.198.673

36.317.916

32,71

Singapore

33.517.978

32.470.919

3,22

Malaysia

30.242.678

19.016.544

59,03

Australia

29.629.835

24.181.938

22,53

Indonesia

28.936.783

13.881.153

108,46

Thái Lan

20.582.169

10.030.896

105,19

Hàn Quốc

12.400.109

6.950.781

78,40

Philippines

11.090.360

7.003.144

58,36

Hồng Kông (Trung Quốc)

6.495.192

8.094.317

-19,76

Lào

4.506.971

4.493.943

0,29

UAE

3.488.243

3.360.411

3,80

Đức

2.462.857

1.978.436

24,49

Anh

1.675.718

1.943.665

-13,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất khẩu giấy và sản phẩm trong tháng 11 kim ngạch giảm so với tháng 10, đặc biệt xuất sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh đột biến.

Sau khi tăng 4 tháng liên tiếp xuất khẩu giấy và sản phẩm đã suy giảm trở lại, giảm 29,3% so với tháng 10, tính chung từ đầu năm đến hết tháng 11 kim ngạch xuất khẩu giấy và sản phẩm đạt 673,4 triệu USD, tăng 46,9% so với cùng kỳ.

Giấy và các sản phẩm giấy của Việt Nam đã có mặt trên 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Là thị trường có vị trí địa lý gần với Việt Nam, thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu là thị trường xuất khẩu chủ lực mặt hàng này của Việt Nam, đặc biệt trong 11 tháng đầu 2017 tốc độ xuất khẩu sang thị trường này tăng đột biến, tuy kim ngạch chiếm 15,6%, đạt 105,7 triệu USD nhưng tăng gấp hơn 27,5 lần so với cùng kỳ năm 2016.

Thị trường xuất khẩu lớn tiếp theo là Mỹ và Nhật Bản, tuy nhiên kim ngạch xuất sang hai thị trường này đều suy giảm, giảm lần lượt 0,51% và 2,42% tương ứng với 80,6 triệu USD và 79,9 triệu USD. Kế đến là thị trường Đài Loan (Trung Quốc), đạt 78,5 triệu USD tăng 4,68%.

Nhìn chung, 11 tháng đầu 2017 tốc độ xuất khẩu giấy và sản phẩm sang các thị trường đều tăng trưởng, chiếm 76,4% và ngược lại thị trường suy giảm chiếm 23,5%.

Ngoài thị trường Trung Quốc có kim ngạch tăng mạnh, thì xuất khẩu sang thị trường Indoensia và Thái Lan cũng có tốc độ tăng trưởng khá trên 100%, tăng tương ứng 108,46% và tăng 105,19%, đạt lần lượt 28,9 triệu USD và 12,4 triệu USD. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sang Hongkong (Trung Quốc) giảm mạnh 19,76% và Anh giảm 13,79%.

Xuất khẩu giấy và sản phẩm giấy 11 tháng 2017

(tính toán số liệu từ TCHQ)

http://vinanet.vn

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons