Xuất khẩu giấy và sản phẩm sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh vượt trội

Xuất khẩu giấy và sản phẩm sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh vượt trội

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu giấy và sản phẩm từ giấy của Việt Nam sang các thị trường đều có kim ngạch tăng trưởng, trong đó đầu tiên phải kể đến Trung Quốc (đại lục), đây là thị trường có tốc độ tăng mạnh vượt trội

Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam cho thấy, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng giấy và sản phẩm từ giấy trong tháng 6/2017 giảm 13,1% so với tháng 5/2017 tương ứng với 53,7 triệu USD, nhưng tính chung từ đầu năm đến hết tháng 6/2017, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 312,6 triệu USD, tăng 23,84% so với cùng kỳ năm trước.

Giấy và sản phẩm từ giấy của Việt Nam đã có mặt tại hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Hoa Kỳ là thị trường chủ lực, chiếm 17,9% tổng kim ngạch với 56,2 triệu USD, nhưng so với cùng 6 tháng đầu năm 2016, tốc độ xuất khẩu giấy và sản phẩm sang thị trường này suy giảm, giảm 7,42%. Đứng thứ hai về kim ngạch là thị trường Đài Loan (Trung Quốc), đạt 41,6 triệu USD tăng 4,54%, kế đến là thị trường Nhật Bản với 39,7 triệu USD, giảm 0,07% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu giấy và sản phẩm từ giấy của Việt Nam sang các thị trường đều có kim ngạch tăng trưởng, trong đó đầu tiên phải kể đến Trung Quốc (đại lục), đây là thị trường có tốc độ tăng mạnh vượt trội, tăng gấp hơn 4,9 lần (tức tăng 393,79%) so với cùng kỳ năm 2016, tuy kim ngạch chỉ đạt 8,8 triệu USD. Thị trường đứng thứ hai sau Trung Quốc là Thái Lan với tốc độ tăng 159,7%, đạt kim ngạch 10,3 triệu USD. Kế đến là thị trường Đức, tăng 107,34%, đạt kim ngạch 1,4 triệu USD.

Số thị trường đạt kim ngạch tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2017 chiếm 68,75% và ngược lại thị trường suy giảm kim ngạch chỉ chiếm 31,25%, trong đó xuất khẩu sang Hongkong (Trung Quốc) và Anh giảm mạnh nhất, giảm lần lượt 31,59% và giảm 29,58% tương ứng với 3,4 triệu USD và 832,9 nghìn USD.

Thống kê sơ bộ TCHQ thị trường xuất khẩu giấy và sản phẩm giấy 6 tháng 2017

ĐVT: USD

Thị trường

6 tháng 2017

6 tháng 2016

So sánh (%)

Tổng

312.604.088

252.426.448

23,84

Hoa Kỳ

56.247.866

60.754.425

-7,42

Đài Loan

41.669.418

39.859.641

4,54

Nhật Bản

39.767.669

39.793.797

-0,07

Campuchia

24.576.694

19.931.671

23,30

Singapore

18.592.235

17.647.206

5,36

Australia

16.257.536

11.420.600

42,35

Malaysia

16.143.722

9.726.826

65,97

Thái Lan

10.343.893

3.982.941

159,70

Trung Quốc

8.890.866

1.800.522

393,79

Philippines

5.947.489

3.702.900

60,62

Hàn Quốc

4.244.756

4.003.104

6,04

Hong Kong

3.476.979

5.082.631

-31,59

Lào

2.214.307

2.602.462

-14,91

UAE

1.730.101

1.384.920

24,92

Đức

1.404.611

677.430

107,34

Anh

832.998

1.182.953

-29,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: http://vinanet.vnShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons