BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÀ MÁY BỘT GIẤY PHƯƠNG NAM

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÀ MÁY BỘT GIẤY PHƯƠNG NAM

Địa chỉ:

Công ty Bột giấy Phương Nam, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Trưởng Ban QL: Lương Văn Trí

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons