Chưa được phân loại

- Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3830123 Email: kythuat@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Trưởng phòng: Ngô Tiến Luân Phó phòng: Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó phòng: Lê Hồng Điệp Phó phòng: La Hiền Lương Phó phòng: Vũ Hoài Sơn...

- Tại Hà Nội: ĐT: (84-4) 3877.0157/ 3827.1440 Fax: (84-4) 38271.607 Email : sales@tissuesd.com.vn. Địa chỉ: 672 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. - Giám đốc: Tạ Quang Văn Phó Giám đốc: Đinh Quốc Hưng Phó Giám đốc: Vũ Thảo Nguyên...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons