BAN TỔ CHỨC

BAN TỔ CHỨC

1. Tại Hà Nội:

2. Tại Phú Thọ: 

  • ĐT: 0210.3829636
  • Email: tcld.bb@vinapaco.com.vn
  • Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Trưởng Ban: Hà Thế Anh

Phó Ban: Đỗ Cao Thông

Phó Ban: Nguyễn Thị Việt Hà

Phó Ban: Lê Quang ChiếnShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons