LIÊN HỆ

- Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3830123 Email: kythuat@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Trưởng phòng: Ngô Tiến Luân Phó phòng: Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó phòng: Lê Hồng Điệp Phó phòng: La Hiền Lương Phó phòng: Vũ Hoài Sơn Phó phòng: Đào Duy Lương...

- Tại Phú Thọ: ĐT: 0210 3829352 Fax: 0210 3833743 Địa chỉ: Xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Giám đốc: Nguyễn Văn Hiên - Phó Giám đốc: Phan Văn Bình...

Tại Phú Thọ: ĐT: 0912.588.067 Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.   Giám đốc: Hoàng Hải ...

Tại Phú Thọ: Điện thoại: 0201.38291178 Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ.   Giám đốc: Đào Hồng Vĩ Phó Giám đốc: Phạm Thị Hà ...

Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3829158 Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Giám đốc: Tạ Quang Võ Phó Giám đốc: Nguyễn Trọng Quý ...

Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3829637 Email: Địa chỉ liên hệ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.   Giám đốc: Hoàng Cương Nghị Phó giám đốc: Nguyễn Văn Đào ...

Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3830119 Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.   Giám đốc: Nguyễn Xuân Mai Phó giám đốc: Nguyễn Đinh Tương ...

Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3829511 Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.   Giám đốc: Nguyễn Thanh Giang Phó giám đốc: Hà Minh Hiếu ...

Tại Phú Thọ ĐT: 0120.3830 118 Fax: 0210.3829 177 Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Giám đốc: Cao Tiến Mạnh Phó giám đốc: Bùi Quang Hải ...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons