LIÊN HỆ

Tại Phú Thọ: ĐT: 0912.588.067 Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.   Giám đốc: Hoàng Hải ...

Tại Phú Thọ: Điện thoại: 0201.38291178 Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ.   Giám đốc: Đào Hồng Vĩ Phó Giám đốc: Phạm Thị Hà ...

Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3829158 Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.   Giám đốc: Tạ Quang Võ Phó Giám đốc: ...

Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3829637 Email: Địa chỉ liên hệ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.   Giám đốc: Hoàng Cương Nghị Phó giám đốc: Nguyễn Văn Đào ...

Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3830119 Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.   Giám đốc: Nguyễn Xuân Mai Phó giám đốc: Nguyễn Đinh Tương ...

Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3829511 Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.   Giám đốc: Nguyễn Thanh Giang Phó giám đốc: Hà Minh Hiếu ...

Tại Phú Thọ ĐT: 0120.3830 118 Fax: 0210.3829 177 Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Giám đốc: Cao Tiến Mạnh Phó giám đốc: Nguyễn Thế Chuyền Phó giám đốc: Bùi Quang Hải ...

Tại Phú Thọ:  ĐT: 0210.3830.389 Email: tgtt@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ   Trưởng Ban: Nguyễn Anh Tuấn Phó Ban: Trần Quốc Vượng ...

1. Tại Hà Nội: ĐT: 0902.154.884 Email: bks@vinapaco.com.vn Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.   2. Tại Phú Thọ: ĐT: 0913.351.794 Email: bks@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ.   Trưởng Ban: Nguyền Thanh Huyền Phó Ban: Nguyễn Tuấn Anh Phó Ban:...

1. Tại Hà Nội: ĐT: 043.8247771 Email: tcld.hn@vinapaco.com.vn Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.   2. Tại Phú Thọ:  ĐT: 0210.3829636 Email: tcld.bb@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.   Trưởng Ban: Hà Thế Anh Phó Ban: Đỗ Cao Thông Phó Ban: Nguyễn...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons