NHÀ MÁY GIẤY

NHÀ MÁY GIẤY

Tại Phú Thọ
  • ĐT: 0120.3830 118
  • Fax: 0210.3829 177
  • Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Giám đốc: Cao Tiến Mạnh

Phó giám đốc: Bùi Quang Hải

Phó giám đốc: Trần Xuân HợpShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons