LIÊN HỆ

1. Tại Hà Nội: ĐT: 0902.154.884 Email: bks@vinapaco.com.vn Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.   2. Tại Phú Thọ: ĐT: 0913.351.794 Email: bks@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ.   Trưởng Ban: Nguyền Thanh Huyền Phó Ban: Nguyễn Tuấn Anh Phó Ban:...

1. Tại Hà Nội: ĐT: 043.8247771 Email: tcld.hn@vinapaco.com.vn Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.   2. Tại Phú Thọ:  ĐT: 0210.3829636 Email: tcld.bb@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.   Trưởng Ban: Hà Thế Anh Phó Ban: Đỗ Cao Thông Phó Ban: Nguyễn...

Tại Phú Thọ: ĐT: Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.   Chủ nhiệm Tổng kho: Trương Khánh Phó chủ nhiệm: Đỗ Xuân Toàn Phó chủ nhiệm: Nguyễn Trọng Thưởng ...

Tại Phú Thọ:  ĐT: 0210.3761238 Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.   Trưởng phòng: Đào Duy Lương ...

1. Tại Hà Nội: ĐT: 043.8268907 Emai (Hà Nội): xnk.hn@vinapaco.com.vn Email (Hải Phòng): xnk.hp@vinapaco.com.vn Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.   2. Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3829182 Email: xnk.bb@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.   Trưởng phòng: Tô...

Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3827969 Email: lamsinh@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.   Trưởng phòng: Nguyễn Anh Tuấn Phó phòng: Trần Văn Tình Phó phòng: Đỗ Quốc Tuấn Phó phòng: Nguyễn Duy Trình ...

Tại Phú Thọ: Điện thoại: 0210.3827168 Email: vtnl@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.   Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Đông Phó phòng: Cao Duy Toàn Phó phòng: Phùng Thanh Hải ...

Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3830123 Email: kythuat@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.   Trưởng phòng: Ngô Tiến Luân Phó phòng: Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó phòng: Lê Hồng Điệp Phó phòng: La Hiền Lương Phó phòng: Vũ Hoài Sơn  ...

Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3830123 Email: kythuat@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.   Trưởng phòng: Ngô Tiến Luân Phó phòng: Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó phòng: Lê Hồng Điệp Phó phòng: La Hiền Lương Phó phòng: Vũ Hoài Sơn ...

Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3827421 Fax: +84 22103 829385 Email: bapaco@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.   Trưởng phòng: Vũ Quang Tùng Phó phòng: Phạm Quang Minh Phó phòng: Nguyễn Trung Việt ...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons