PHÒNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

PHÒNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

1. Tại Hà Nội:

 

2. Tại Phú Thọ:

  • ĐT: 0210.3829182
  • Email: xnk.bb@vinapaco.com.vn
  • Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

 

Trưởng phòng: Tô Toàn 

Phó Trưởng phòng: Vũ Việt HùngShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons