PHÒNG KỸ THUẬT

PHÒNG KỸ THUẬT

Tại Phú Thọ:
  • ĐT: 0210.3830123
  • Email: kythuat@vinapaco.com.vn
  • Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

 

Trưởng phòng: Ngô Tiến Luân

Phó phòng: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Phó phòng: Lê Hồng Điệp

Phó phòng: La Hiền Lương

Phó phòng: Vũ Hoài Sơn Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons