PHÒNG THỊ TRƯỜNG

PHÒNG THỊ TRƯỜNG

Tại Phú Thọ:
  • ĐT: 0833858858
  • Fax: +84 22103 829385
  • Email: bapaco@vinapaco.com.vn
  • Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

 

Trưởng phòng: Nguyễn Anh Tuấn

Phó phòng: Phạm Quang Minh

Phó phòng: Nguyễn Trung ViệtShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons