PHÒNG LÂM NGHIỆP

PHÒNG LÂM NGHIỆP

Tại Phú Thọ:
  • ĐT: 0210.3827969
  • Email: lamsinh@vinapaco.com.vn
  • Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

 

Phụ trách phòng: Lê Anh Tuân

Phó phòng: Trần Văn Tình

Phó phòng: Bùi Văn Niết

Phó phòng: Phan Văn Bình

Phó phòng: Nguyễn Thái CaoShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons