PHÒNG LÂM NGHIỆP

PHÒNG LÂM NGHIỆP

Tại Phú Thọ:
  • ĐT: 0210.3827969
  • Email: lamsinh@vinapaco.com.vn
  • Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

 

Trưởng phòng: Nguyễn Anh Tuấn

Phó phòng: Trần Văn Tình

Phó phòng: Đỗ Quốc Tuấn

Phó phòng: Bùi Văn Niết

Phó phòng: Phan Văn BìnhShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons