PHÒNG VẬT TƯ NGUYÊN LIỆU

PHÒNG VẬT TƯ NGUYÊN LIỆU

Tại Phú Thọ:
  • Điện thoại: 0210.3827168
  • Email: vtnl@vinapaco.com.vn
  • Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

 

Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Đông

Phó phòng: Cao Duy Toàn

Phó phòng: Phùng Thanh HảiShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons