NHÀ MÁY ĐIỆN

NHÀ MÁY ĐIỆN

Tại Phú Thọ:
  • ĐT: 0210.3829511
  • Email:
  • Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

 

Giám đốc: Nguyễn Thanh Giang

Phó giám đốc: Hà Minh Hiếu

 Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons