XÍ NGHIỆP VẬN TẢI

XÍ NGHIỆP VẬN TẢI

Tại Phú Thọ:
  • ĐT: 0210.3829158
  • Email:
  • Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

 

Giám đốc: Tạ Quang Võ

Phó Giám đốc: Phùng Thanh HảiShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons