XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ

XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ

Tại Phú Thọ:
  • Điện thoại: 0201.38291178
  • Email:
  • Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ.

 

Giám đốc: Đào Hồng Vĩ

Phó Giám đốc: Phạm Thị HàShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons