XÍ NGHIỆP BẢO DƯỠNG

XÍ NGHIỆP BẢO DƯỠNG

Tại Phú Thọ:
  • ĐT: 0210.3829637
  • Email:
  • Địa chỉ liên hệ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

 

Giám đốc: Hoàng Cương Nghị

Phó giám đốc: Nguyễn Văn Đào

Phó giám đốc: Nguyễn Quang HuyShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons