Phòng Kỹ thuật

Phòng Kỹ thuật

– Tại Phú Thọ:

ĐT: 0210.3830123

Email: kythuat@vinapaco.com.vn

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Trưởng phòng: Ngô Tiến Luân

Phó phòng: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Phó phòng: Lê Hồng Điệp

Phó phòng: Vũ Hoài SơnShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons