Báo cáo công bố thông tin về chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2021

Báo cáo công bố thông tin về chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2021

Tổng công ty Giấy Việt Nam Báo cáo công bố thông tin về chế độ tiền lương, tiền thưởng năm 2021.

Chi tiết xem tại đây 770 BC_1Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons