Sản phẩm – Dịch vụ

Bai Bang Office - “Bảo vệ đôi mắt của bạn”   [video width="1920" height="1080" mp4="https://vinapaco.com.vn/wp-content/uploads/2020/02/Bộ-tứ-sản-phẩm-giấy-Bãi-Bằng-ưu-điểm-vượt-trội.mp4" poster="https://vinapaco.com.vn/wp-content/uploads/2020/02/bai-bang-A4-e1591355870702.png"][/video] Định lượng: 70 g/m2 Độ trắng: 86% ISO Bao gói: 500 tờ/ram, 5 ram/gói màng co Bộ sản phẩm bao gồm: A4, A3, A5 Sản phẩm được sản xuất từ sản xuất từ 100%...

Định lượng: 70 g/m2 Độ trắng: 76% ISO Bao gói: 500 tờ/ram, 5 ram/hộp Bộ sản phẩm bao gồm:  A3, A4, A5 Sản phẩm được sản xuất từ 100% bột gỗ nguyên thủy là gỗ Keo, Bạch Đàn khai thác từ rừng trồng ngắn hạn trên dây chuyền...

Định lượng: 60 g/m2 Độ trắng: 86% ISO Bao gói: 500 tờ/ram, 5 ram/gói màng co Bộ sản phẩm bao gồm: A4 Sản phẩm được sản xuất từ 100% bột gỗ nguyên thủy là gỗ Keo, Bạch Đàn khai thác từ rừng trồng ngắn hạn trên dây chuyền công nghệ hiện...

Giấy in, giấy viết dạng tờ khổ lớn: Kích thước: Theo yêu cầu của khách hàng Định lượng: 55 - 110 g/m2 Độ trắng: Từ 76 - 92% ISO Bao gói:  Bao gói bằng giấy kraft, trong đó: Giấy định lượng ≤ 75 g/m2: bao...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons