Hoạt động cộng đồng

Ngày 19/4/2021, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tham gia Lễ vận động quyên góp ủng hộ kinh phí hỗ trợ tặng thẻ Bảo hiểm Y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người...

Ngày 10/12/2020, Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Phượng - công nhân Công ty Lâm nghiệp Hàm Yên - Tổng công ty Giấy Việt Nam....

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons