Tin tức – Sự kiện

Ngày 22/04/2021, Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Bảo hiểm Xã hội và những điểm mới của Luật Lao động năm 2019 tới tập thể CBCNV, người lao động thuộc khu công nghiệp Bãi Bằng. Ngày 20/11/2019,...

Ngày 19/4/2021, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tham gia Lễ vận động quyên góp ủng hộ kinh phí hỗ trợ tặng thẻ Bảo hiểm Y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; sổ Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người...

Ngày 30/3/2021, Ban Tổ chức phối hợp với Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức 02 lớp phổ biến, tuyên truyền về những điểm mới sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Lao động năm 2019 cho khối Lâm nghiệp thuộc Tổng...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons