Tin tức – Sự kiện

Hưởng ứng Chương trình Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngành Công Thương Việt Nam (02/04/2021) cùng những hành động thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn hoạt động, ngày 02/04/2021, Công đoàn Tổng...

Ngày 31/3, Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Quốc hội chính thức phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp". Cuộc thi diễn ra từ...

Ngày 27/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Hội nghị diễn ra từ ngày 27 đến ngày...

Dù ở các giai đoạn phát triển với mô hình tổ chức khác nhau nhưng đoàn Tổng công ty luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình là đoàn kết, tập hợp thanh niên, giáo dục lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons