Tin tức – Sự kiện

Theo số liệu thống kê của Hội đồng Giấy và Bột giấy toàn cầu, trong tháng 02/2020 tiêu thụ bột giấy toàn cầu giảm 4,9% chỉ đạt 3,798 triệu tấn, so với 3,993 triệu tấn trong tháng 01/2020, thấp hơn so với cùng kỳ năm...

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai rộng khắp toàn lãnh thổ Việt Nam với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp cùng toàn dân. Dịch bệnh đã và đang được kiểm soát tích cực triệt để....

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons