Công đoàn VINAPACO thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động Công ty Giấy Tissue Sông Đuống

Công đoàn VINAPACO thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động Công ty Giấy Tissue Sông Đuống

Hoạt động “Tháng Công nhân” của tổ chức Công đoàn là đợt cao điểm tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; vận động công nhân viên chức thi đua lao động, sản xuất; góp phần thiết thực cho sự phát triển của doanh nghiệp.
Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức đến thăm và tặng quà cho các đơn vị của Công ty Giấy Tissue Sông Đuống đồng thời thăm hỏi, chia sẻ với đoàn viên, công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Công ty.
Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam thăm hỏi, chia sẻ với đoàn viên, công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam đến thăm và tặng quà cho các đơn vị của Công ty Giấy Tissue Sông Đuống
Thay mặt tập thể cán bộ, đoàn viên Công ty Giấy Tissue Sông Đuống, ông Đinh Quốc Hưng – Phó Giám đốc Công ty xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của Công đoàn Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã luôn hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực đến đoàn viên, người lao động, động viên CBCNV vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
Ông Đinh Quốc Hưng – Phó Giám đốc Công ty gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam.
CT Giấy Tissue Sông Đuống


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons