Tin về ngành Giấy

Sáng 16.3.2021, tại Trụ sở Chính phủ, Ông Nguyễn Việt Đức - Chủ tịch Hiệp hội, Ông Đặng Văn Sơn - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội đã tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ công...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons