Uncategorized

- Tại Phú Thọ: ĐT: 0983.069.836 Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Giám đốc: Nguyễn Anh Tuấn Phó giám đốc: Hoàng Hải ...

- Tại Hà Nội:   ĐT: 04.3.8.210.454 Email: xdcb.hn@vinapaco.com.vn Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3.830120 Emai:  xdcb.bb@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Trưởng phòng: Trần Quế Long Phó phòng: Nguyễn Ngọc Sơn Phó phòng: Lương Văn Tr ...

- Tại Hà Nội: Điện thoại: 043.9710006 Email: kh.hn@vinapaco.com.vn Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Tại Phú Thọ:  Điện thoại: 0210.3761755 Email: kh.bb@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Trưởng phòng: Nguyễn Văn Quân Phó phòng: Nguyễn Trọng Thưởng ...

- Tại Phú Thọ ĐT: 0120. 3830 118 Fax: 0210.3829 177 Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Giám đốc: Cao Tiến Mạnh Phó giám đốc: Nguyễn Thế Chuyền Phó giám đốc: Bùi Quang Hải ...

- Tại Hà Nội: ĐT: 043.8247774 Email:tckt.hn@vinapaco.com.vn Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3829051 Email: tckt.bb@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Trưởng phòng: Nông Văn Quyết Phó phòng: Cao Cường Phó phòng: Lê Hữu Trình Phó phòng: Trần Văn Toan Phó phòng:...

- Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3829511 Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Giám đốc: Nguyễn Thanh Giang Phó giám đốc: Hà Minh Hiếu ...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons