Uncategorized

- Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3829637 Email: Địa chỉ liên hệ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Giám đốc: Hoàng Cương Nghị Phó giám đốc: Nguyễn Văn Đào ...

- Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3827969 Email: lamsinh@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Trưởng phòng: Nguyễn Anh Tuấn Phó phòng: Trần Văn Tình Phó phòng: Đỗ Quốc Tuấn Phó phòng: Nguyễn Duy Trình ...

- Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3829158 Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Giám đốc: Tạ Quang Võ Phó Giám đốc: Phùng Thanh Hải ...

- Tại Hà Nội: ĐT: 043.8268907 Emai (Hà Nội): xnk.hn@vinapaco.com.vn Email (Hải Phòng): xnk.hp@vinapaco.com.vn Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3829182 Email: xnk.bb@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Phó Trưởng phòng: Tô Toàn ...

- Tại Phú Thọ: Điện thoại: 0201.38291178 Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ. - Giám đốc: Đào Hồng Vĩ Phó Giám đốc: Phạm Thị Hà ...

- Tại Phú Thọ:  ĐT: 0210.3761238 Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Trưởng phòng: Đào Duy Lương ...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons