Uncategorized

- Tại Hà Nội: ĐT: 043.8247773 Fax: 043.38260381 Email: vp.hn@vinapaco.com.vn Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3829.755 Fax: 0210.3829.177 Email: vp.bb@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Chánh Văn phòng: Đào Ngọc Cường Phó Chánh Văn phòng: Lê Thanh Vân Phó Chánh Văn...

- Tại Hà Nội: ĐT: (84-4) 3877.0157/ 3827.1440 Fax: (84-4) 38271.607 Email : sales@tissuesd.com.vn. Địa chỉ: 672 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. - Giám đốc: Tạ Quang Văn Phó Giám đốc: Đinh Quốc Hưng Phó Giám đốc: Phan Hiền ...

- Tại Phú Thọ: ĐT: 0983.069.836 Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Giám đốc: Nguyễn Anh Tuấn Phó giám đốc: Hoàng Hải ...

- Tại Hà Nội:   ĐT: 04.3.8.210.454 Email: xdcb.hn@vinapaco.com.vn Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3.830120 Emai:  xdcb.bb@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Trưởng phòng: Trần Quế Long Phó phòng: Nguyễn Ngọc Sơn Phó phòng: Lương Văn Tr ...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons