Uncategorized

- Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3829637 Email: Địa chỉ liên hệ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Giám đốc: Hoàng Cương Nghị Phó giám đốc: Nguyễn Văn Đào ...

- Tại Hà Nội:   ĐT: 04.3.8.210.454 Email: xdcb.hn@vinapaco.com.vn Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3.830120 Emai:  xdcb.bb@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Trưởng phòng: Trần Quế Long Phó phòng: Nguyễn Ngọc Sơn Phó phòng: Lương Văn Tr ...

-Tại Phú Thọ:  ĐT: 0210.3830.389 Email: tgtt@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ - Trưởng Ban: Nguyễn Xinh Phó Ban: Trần Quốc Vượng ...

- Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3829158 Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Giám đốc: Tạ Quang Võ Phó Giám đốc: Phùng Thanh Hải ...

- Tại Hà Nội: Điện thoại: 043.9710006 Email: kh.hn@vinapaco.com.vn Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Tại Phú Thọ:  Điện thoại: 0210.3761755 Email: kh.bb@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Trưởng phòng: Nguyễn Văn Quân Phó phòng: Nguyễn Trọng Thưởng ...

- Tại Hà Nội: ĐT: 043.7220347 Fax: 043.7222580 Email: bapaco@hn.vnn.vn Địa chỉ: 142 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. - Giám đốc: Vũ Xuân Thắng ...

- Tại Phú Thọ: Điện thoại: 0201.38291178 Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ. - Giám đốc: Đào Hồng Vĩ Phó Giám đốc: Phạm Thị Hà ...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons