Uncategorized

- Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3829158 Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Giám đốc: Tạ Quang Võ Phó Giám đốc: Phùng Thanh Hải ...

- Tại Hà Nội: ĐT: 043.8268907 Emai (Hà Nội): xnk.hn@vinapaco.com.vn Email (Hải Phòng): xnk.hp@vinapaco.com.vn Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3829182 Email: xnk.bb@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Phó Trưởng phòng: Tô Toàn ...

- Tại Phú Thọ: Điện thoại: 0201.38291178 Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ. - Giám đốc: Đào Hồng Vĩ Phó Giám đốc: Phạm Thị Hà ...

- Tại Phú Thọ:  ĐT: 0210.3761238 Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Trưởng phòng: Đào Duy Lương ...

- Tại Phú Thọ: ĐT: Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Chủ nhiệm Tổng kho: Trương Khánh Phó chủ nhiệm: Đỗ Xuân Toàn Phó chủ nhiệm: ...

- Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3979055 Read more: http://www.thongtincongty.com/company/d422837b-cong-ty-co-phan-san-son-son/#ixzz6AWUFINvr Địa chỉ: Xóm Bần 2, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. ...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons