Uncategorized

- Tại Phú Thọ: Điện thoại: 0201.38291178 Email: Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu - huyện Phù Ninh - tỉnh Phú Thọ. - Giám đốc: Đào Hồng Vĩ Phó Giám đốc: Phạm Thị Hà ...

- Tại Hà Nội: ĐT: 043.8247774 Email:tckt.hn@vinapaco.com.vn Địa chỉ: 25A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội. - Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3829051 Email: tckt.bb@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Trưởng phòng: Nông Văn Quyết Phó phòng: Cao Cường Phó phòng: Lê Hữu Trình Phó phòng: Trần Văn Toan Phó phòng:...

- Tại Đà Nẵng: ĐT: 0511.3733983 Fax: 0511.3733982 Địa chỉ: Lô H1, đường số 3, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. - Giám đốc: Nguyễn Mâu Hoàng Lộc ...

- Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3827421 Fax: +84 22103 829385 Email: bapaco@vinapaco.com.vn Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. - Trưởng phòng: Vũ Quang Tùng Phó phòng: Phạm Quang Minh Phó phòng: Nguyễn Trung Việt Phó phòng: Vũ Thảo Nguyên ...

- Tại Phú Thọ: ĐT: 0210.3979055 Read more: http://www.thongtincongty.com/company/d422837b-cong-ty-co-phan-san-son-son/#ixzz6AWUFINvr Địa chỉ: Xóm Bần 2, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. ...

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons