Chi nhánh tại Đà Nẵng

Chi nhánh tại Đà Nẵng

– Tại Đà Nẵng:

ĐT: 0511.3733983

Fax: 0511.3733982

Địa chỉ: Lô H1, đường số 3, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

– Giám đốc: Nguyễn Mậu Hoàng LộcShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons