Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

– Tại TP.Hồ Chí Minh:

ĐT: 083.8299292

Fax: 08.38231011

Email: cntctgvn@vnn.vn

Địa chỉ liên hệ: 9/19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

– Giám đốc: Vũ Thảo Nguyên

– Phó Giám đốc: Đào Ngọc TânShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons