Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, tổng kết 02 năm thực hiện Quy chế thưởng “Ý tưởng sáng tạo”

Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, tổng kết 02 năm thực hiện Quy chế thưởng “Ý tưởng sáng tạo”

Ngày 11/8/2022, Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 và Tổng kết 02 năm thực hiện Quy chế thưởng “Ý tưởng sáng tạo”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Quang Huy – UV Ban cán  sự Đảng Bộ Công Thương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch TLĐ Lao động Việt  Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; đồng chí Vũ Trường Sơn – Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam. Về phía Tổng công ty Giấy Việt Nam có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty; các đồng chí giám đốc, trưởng phòng, ban các đơn vị có tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng công ty; Bí thư đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội CCB Tổng công ty; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty; Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc. Đặc biệt, tham dự hội nghị có đại diện 10 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu nhất trong phong trào “Ý tưởng sáng tạo”, “Sáng kiến cải tiến” mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển sản xuất kinh doanh của mỗi đơn vị và của Tổng công ty.

Theo Báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do sự tác động của dịch bệnh Covid-19, song dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Công đoàn Công Thương Việt Nam, Công đoàn Vinapaco đã đoàn kết, chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành cơ bản kế hoạch công tác và nhiệm vụ được giao. Trong 06 tháng đầu năm, Công đoàn Tổng công ty đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn trực thuộc tuyên truyền tới CBCNV và người lao động thực hiện kịp thời, quyết liệt và hiệu quả; giảm thiểu ở mức thấp nhất tác động tiêu cực của đại dịch tới hoạt động SXKD cũng như đời sống người lao động. Việc làm của đoàn viên công đoàn và người lao động ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh đã được khôi phục (đặc biệt là khối các đơn vị cổ phần). Thu nhập bình quân các đơn vị lâm nghiệp là 4,589 triệu/người/tháng; khối các đơn vị cổ phần là: 10,992 triệu/người/tháng; các đơn vị công nghiệp là 9,670 triệu/người/tháng. Hầu hết tình hình tư tưởng của ĐVCĐ và người lao động ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của Tổng công ty, đơn vị; Công đoàn Vinapaco đã chủ động, tích cực đổi mới hoạt động, xây dựng 10 Chương trình chỉ đạo trọng tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện đem lại nhiều hiệu quả cơ bản: Công đoàn là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động bằng những hoạt động thiết thực;  tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục; hưởng ứng vận động phát huy phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo trong toàn Tổng công ty; phát triển đoàn viên xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ công đoàn; công tác nữ công được chú trọng quan tâm; công tác tài chính, kiểm tra, giám sát và hoạt động của UBKT đã góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn. Trong 6 tháng cuối năm, Công đoàn Vinapaco xác định phương hướng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của các cấp công đoàn, thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ; thực hiện chương trình “Mái ấm Công đoàn”, “Vì lợi ích đoàn viên”. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13; phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua lao động trong đoàn viên công đoàn và người lao động, đặc biệt là phong trào “Ý tưởng sáng tạo”, phong trào thi đua trong nữ CNLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Đồng chí Ngô Thị Thu Hằng – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trình bày báo cáo công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cởi mở, dân chủ, trên tinh thần xây dựng cùng nhau trao đổi, chia sẻ, thảo luận bàn nhiều đến các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu công tác năm 2022. Tiêu  biểu là các ý kiến tham luận của Công đoàn Văn phòng phẩm Hồng Hà về kinh nghiệm thực hiện Chương trình nâng cao phúc lợi đoàn viên; Công đoàn Công ty Lâm nghiệp Yên Lập chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết chế độ chính sách cho người lao động với việc thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp; Công đoàn Phòng Thị trường chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện Khoán quỹ lương của Tổng công ty.

Công đoàn Phòng Thị trường chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện Khoán quỹ lương của Tổng công ty

Nhân dịp này, Công đoàn Vinapaco đã tổng kết 02 năm thực hiện Quy chế ý tưởng sáng tạo. Quy chế đã có tác dụng thúc đẩy phong trào phát huy nội lực và tạo động lực cho đông đảo đoàn viên, người lao động hăng say lao động, phấn đấu và phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong công việc để thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị nói riêng và của toàn Tổng công ty nói chung, tạo sức lan tỏa tới Khối các Công ty Cổ phần có tổ chức Công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam. Ngay sau khi Quy chế được ký và ban hành đã nhận được sự ủng hộ tích cực của đông đảo đoàn viên công đoàn và người lao động cũng như lãnh đạo các đơn vị, đặc biệt là lực lượng các đồng chí là kỹ sư, cử nhân, chuyên viên, công nhân trực tiếp. Đợt đầu tiên năm 2021 Công đoàn TCT cùng với Hội đồng thi đua các đơn vị xét thưởng cho 11/ 33 đơn đăng ký thưởng ý tưởng sáng tạo và đã trao  tại Hội nghị chuyên đề về phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và phát động “75 nghìn sáng kiến” của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Ngay sau đợt I trao thưởng vào tháng 5/2021, Công đoàn TCT tiếp tục nhận được 104 đơn đăng ký. Công đoàn đã cùng các đơn vị thẩm định và lựa chọn 59/104 đơn vị để trao thưởng. Đặc biệt trong tổng số 59 ý tưởng được trao thưởng có 14 ý tưởng đã được Hội đồng sáng kiến của Tổng công ty xem xét, công nhận sáng kiến.  Đó là các ý tưởng của Nhà máy Giấy; Xí nghiệp Bảo dưỡng; Phòng Kỹ thuật; Nhà máy Điện, Nhà máy Hóa chất. Có nhiều đồng chí là tác giả của 2, 3 ý tưởng, tiêu biểu là các đồng chí: Trần Thị Hải Yến, Quách Đức Tuấn (Nhà máy Giấy); Nguyễn Việt Long (Nhà máy Hóa chất); La Hiền Lương (Phòng Kỹ thuật), Vũ Thị Lan (Phòng Lâm nghiệp), Thẩm Trường Sơn (Công ty giấy Tissue sông Đuống).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hải Yến, nữ đoàn viên có 06 ý tưởng sáng tạo chia sẻ: “Quy chế ý tưởng sáng tạo thực sự có tính phong trào cao và hiệu ứng tốt, có sự phối hợp kịp thời cuả tổ chức Công đoàn cùng chính quyền trong việc đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; đa dạng về phạm vi áp dụng, có hướng mở để khuyến khích những ý tưởng sáng tạo chưa khả thi. Tuy nhiên đối tượng là công nhân tham gia còn hạn chế. Cần tuyên truyền sâu rộng và liên tục hơn về Quy chế ý tưởng sáng tạo tới toàn thể người lao động để có sức lan tỏa lớn hơn thành phong trào thi đua trong lao động sản xuất”.

Đồng chí Trần Thị Hải Yến – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Nhà máy Giấy chia sẻ tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Việt Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty ghi nhận và đánh giá cao Công đoàn Tổng công ty đã đồng hành, chia sẻ cùng người lao động để đưa những ý tưởng sáng tạo trở thành niềm hứng khởi cho toàn thể người lao động và người đứng đầu doanh nghiệp. Đó cũng là một trong những nhân tố giúp doanh nghiệp vững vàng vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh và duy trì thu nhập ổn định cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Việt Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Huy – Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đánh giá cao Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động chăm lo vì lợi  ích đoàn viên, ngày càng khẳng định vị thế của tổ chức công đoàn đối với lãnh đạo đơn vị và là niềm tin, chỗ dựa vững chắc đối với người lao động; triển khai tốt Quy chế ý tưởng sáng tạo và phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo tới các tổ chức công đoàn trong Tổng công ty, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn và người lao động, góp phần vào thành tích chung của Công đoàn Tổng công ty nói riêng và của ngành Giấy nói chung.

Đồng chí Trần Quang Huy – Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Các cá nhân được Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Bằng khen trong Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”

Trao tặng Giấy chứng nhận của Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam cho 30 ý tưởng sáng tạo

Các cá nhân và tập thể nhận Giấy khen của Công đoàn TCT Giấy Việt Nam trong 02 năm thực hiện Quy chế thưởng ý tưởng sáng tạo

Để hoàn thành chỉ tiêu của Công đoàn Công Thương Việt Nam giao và tiếp tục tạo sức lan tỏa cho Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam giai đoạn 2, Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức ký giao ước và cam kết thực hiện các sáng kiến từ các đơn vị.

Công đoàn Tổng công ty Giấy Việt Nam tổ chức ký giao ước và cam kết thực hiện các sáng kiến từ các đơn vị

VNPCShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons