Nhà máy Giấy

Nhà máy Giấy

– Tại Phú Thọ

ĐT: 0120. 3830 118

Fax: 0210.3829 177

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Giám đốc: Cao Tiến Mạnh

Phó giám đốc: Nguyễn Thế Chuyền

Phó giám đốc: Bùi Quang HảiShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons