Nhà máy Điện

Nhà máy Điện

– Tại Phú Thọ:

ĐT: 0210.3829511

Email:

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Giám đốc: Nguyễn Thanh Giang

Phó giám đốc: Hà Minh HiếuShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons