Nhà máy Hóa chất

Nhà máy Hóa chất

– Tại Phú Thọ:

ĐT: 0210.3830119

Email:

Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Giám đốc: Nguyễn Xuân Mai

Phó giám đốc: Nguyễn Đinh TươngShow Buttons
Share On Facebook
Share On Youtube
Hide Buttons